CLINIC HOURS

 

Thời gian làm việc:

Từ 8h00 - 18h00 tất cả cá ngày trong tuần ( kể cả các ngày lễ)